Jak być Eco
Każdy z nas ma wpływ na nasze środowisko

Jak być Eco

Nasze codzienne drobne, rutynowe czynności mają duże znaczenie.

Przez wrzucenie odpowiednich odpadów do właściwego pojemnika zapobiegamy zbędnej emisji dwutlenku węgla i chronimy świat przed globalnym ociepleniem.


Oszczędzamy też surowce naturalne i zasoby naszej planety, które są coraz bardziej ograniczone.

A co jeszcze możemy zrobić, żeby ograniczyć ilość śmieci w naszym otoczeniu?

Akcje zbierania śmieci - sprzątamy i edukujemy

Możemy włączyć się w akcję sprzątania świata. Brzmi bardzo globalnie, ale działania prowadzi się lokalnie. W różnych częściach naszego kraju organizowane są akcje sprzątania śmieci. Wolontariusze, organizacje, firmy odpowiedzialne społecznie, angażujące się w ochronę środowiska wyznaczają sobie czas i miejsce, gdzie będą zbierać pozostawione przez innych odpady.

Najczęściej sprzątają w ten sposób miejsca masowo odwiedzane przez turystów - góry, plaże, brzegi rzek i jezior, popularne deptaki.
Takie działania mają wymiar społeczny - ludzie spędzają razem czas mając poczucie, że robią coś wartościowego, ale też edukacyjny – uczestnicy i przypadkowi świadkowie takich działań uczą się co się powinno robić z odpadami, jak bardzo szkodliwe jest zanieczyszczanie środowiska i jakie koszty i duży nakład pracy to powoduje.

W jaki sposób można się włączyć w takie działania?

Wystarczy poszukać za pomocą przeglądarki internetowej akcji sprzątania śmieci.
Tych akcji organizuje się na tyle dużo, że każdy może znaleźć coś w swoim otoczeniu.
Możesz również dołączyć do nas jako wolontariusz i zainicjować taką akcję sam, zostając jej lokalnym liderem.

Twoim zadaniem będzie zorganizowanie grupy zainteresowanych osób np. za pomocą portali społecznościowych oraz oczyszczenie jak największego terenu ze śmieci jednocześnie prowadząc dokumentację fotograficzną.