Wspólne korzyści pomocy
Pragniemy zaprosić Państwa do współpracy z Fundacją EcoFitLife

Szukamy firm, które pomogłyby nam w:

1. stworzeniu obiektów i miejsc do organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży zmagających się z problemem otyłości,
2. zorganizowaniu wsparcia rzeczowego wyposażenia placówek sportowych,
3. zorganizowaniu wsparcia w postaci przekazania fundacji samochodu dostawczego niezbędnego do realizacji celów statutowych.

Korzyści dla Państwa firmy, wynikające ze wsparcia naszej Fundacji:

1. Możliwość odliczenia darowizn od podstawy opodatkowania aż do 10% dochodu rocznego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
2. Reklama Państwa firmy przez umieszczenie logo na stronie Fundacji.
3. Promocja Państwa firmy poprzez umieszczenie oficjalnego podziękowania na stronie internetowej i portalu facebook Fundacji.
4. Reklama przez umieszczenie logo Państwa firmy na materiałach promocyjnych Fundacji.

Dodatkowe korzyści wynikające ze stałego wspierania naszej Fundacji:

Możliwość wykorzystania logo Fundacji na materiałach promocyjnych Państwa firmy.

TYTUŁ SPONSORA FUNDACJI - Każda osoba fizyczna, który dokona na rzecz Fundacji EcoFitLife wpłaty o wysokości 10.000 złotych, oraz każda prawna, która przekaże na rzecz Fundacji kwotę 50.000 złotych, może otrzymać tytuł Sponsora Fundacji.

Poza wpływem na prestiż i reputację, tytuł ten gwarantuje umieszczanie informacji o Sponsorze na stronie Fundacji, oraz w wydawanych przez nią publikacjach. Możliwe jest także używanie tytułu w kontaktach z mediami.